parallax background

AJAJOON

01.12.2016 – 102 kultuuritegelase avalik kiri Eesti metsa kaitseks;

16.12.2016 – metsandusseaduse muudatuste vastane meeleavaldus keskkonnaministeeriumi ees, mida liikumine Eesti Metsa Abiks (EMA) loeb oma alguspunktiks;

10.01.2017 – tehase rajamise plaan tehakse avalikuks;

30.01.2017 – Est-For esitab valitsusele taotluse algatada eriplaneering;

13.02.2017 – tehase esindajad kohtuvad nelja valitsuskabineti liikmega ja edastavad neile oma nõudmised;

21.02.2017 – Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli rektorite kokkuleppel luuakse sõltumatu Est-Fori akadeemiline nõukoda;

03.04.2017 – aktiveerub EMA, esimene tehaseteemaline pöördumine riigikogule;

13.04.2017 – metsandust arutatakse riiklikult olulise küsimusena riigikogu saalis;

19.04.2017 – riigikogu võtab ühehäälselt vastu muudatused planeerimisseaduses, mille kohaselt võib planeeringu keskkonnamõjude hindamise eest tasuda ka arendaja;

26.04.2017 – valitsuselt tuleb korraldus eriplaneeringu algatamiseks Pärnu, Viljandi, Jõgeva, Tartu või Põlva maakonda;

01.05.2017 – EMA rongkäik Vorbusele;

02.05.2017 – investorid saadavad valitsusele eriplaneeringu algatamisega seoses ultimatiivse kirja;

03.05.2017 – keskkonnaministeerium algatab riigihanke, et uurida, mis tingimustel võib pinnaveekogu seisundiklass langeda;

11.05.2017 – valitsus algatab eriplaneeringu Tartu- ja Viljandimaal;

13.05.2017 – EMA meeleavaldus Tartu Raekoja platsil ja rongkäik keskkonnaameti Tartumaa kontori ette;

12.06.2017 – Tartu Ülikooli teadlased kohtuvad Virve Sõbra eestvedamisel;

27.06.2017 – toimub Teaduste Akadeemia seminar „Puidukeemia perspektiivid“;

18.09.2017 – EMA annab tselluloositehase eriplaneeringu kohtusse ja nõuab selle tühistamist;

25.09.2017 – Tallinna Halduskohus ei võta EMA kaebust menetlusse;

09.10.2017 – EMA pöördub ringkonnakohtusse, et halduskohtu määrus tühistada;

11.10.2017 – keskkonnaminister Siim Kiisler hurjutab EMA-d kohtuteed käimise eest;

18.10.2017 – MTÜ Emajõe Kaitseks esitab Tallinna Halduskohtusse kaebuse eriplaneeringu algatamise kohta;

19.10.2017 – halduskohus tagastab MTÜ Emajõe Kaitseks kaebuse kaebeõiguse puudumise tõttu;

08.11.2017 – EMÜ-s toimub Est-Fori akadeemilise nõukoja esimene sisulisem kohtumine, kus töödeldakse Asko Lõhmust;

17.11.2017 – Tartu linnaosaseltside ümarlaud; Tiia Kõnnusaar ja Marju Unt panevad seejärel mulda apelli seemne;

20.11.2017 – Eesti Teaduste Akadeemia juhatus leiab, et kaasaegsel tehnoloogial põhineva puidurafineerimistehase rajamine Eestisse on vajalik;

21.11.2017 – TÜ siselisti saabub kolme rektori lepe;

06.12.2017 – TÜ Vanemuise tänava õppehoones kogunevad rektorite leppe pärast murelikud teadlased selgituskoosolekule;

11.12.2017 – EMA pöördub ringkonnakohtus tagasi lükatud kaebusega Riigikohtusse;

23.12.2017 – ootamatult sureb TÜ rektor Volli Kalm;

07.01.2018 – algab apellile allkirjade kogumise kampaania;

15.01.2018 – Tartu linnaosaseltsid alustavad infoseminaride sarjaga;

18.01.2018 – tartlaste petitsioon rohkem kui tuhande allkirjaga antakse üle Tartu linnavalitsusele ja linnavolikogule;

28.01.2018 – apelli liikmed saavad esmakordselt füüsiliselt kokku;

29.01.2018 – Tartu apelli algatusrühm kohtub Tartu linnavalitsuse liikmetega;

31.01.2018 – „Pealtnägija“ paljastab RMK ja Est-Fori vahelise kavatsuste protokolli;

07.02.2018 – Tartu linnavolikogu kahe komisjoni ühisistung, kus OÜ Est-For Invest koos rahandus- ja keskkonnaministeeriumi esindajatega tutvustasid tselluloositehase planeerimise käiku;

08.02.2018 – Est-For avaldab tehase rajamise kohta tellitud avaliku arvamuse uuringu tulemused;

08.02.2018 – Erik Puura murelik postitus Facebookis, mis toob välja Äänikoski tehasega seotud häiringud;

14.02.2018 – linnaosaseltside algatusrühma teine infoseminar metsast;

16.02.2018 – teadlased kohtuvad Tartu linnavolikogu liikmetega ja selgitavad tehase rajamisega kaasnevaid probleeme;

22.02.2018 – Urmas Klaas kritiseerib vabariigi 100. sünnipäeva kõnes tehase rajamist kohalike elanikega arvestamata;

01.03.2018 – Urmas Klaas ütleb otse välja, et tehas Tartu külje alla ei sobi;

07.03.2018 – Tartu apell annab Tartu linnavolikogule üle 7000 allkirjaga palvekirja eriplaneeringu peatamiseks;

07.03.2018 – Tartu linnavolikogu maratonistung, mis lõpeb valitsusele esitatud deklaratsiooni kinnitamisega;

14.03.2018 – linnaosaseltside algatusrühma kolmas arutelu Ülo Manderi ja Enn Loigu vahel;

19.03.2018 – Tartu linnavalitsus esitab eriplaneeringu lõpetamise kohta taotluse valitsusele;

22.03.2018 – Tartu vald ühineb Tartu linna üleskutsega eriplaneering lõpetada;

28.03.2018 – Riigikohus lükkab EMA kaebuse tagasi;

28.03.2018 – Tartumaa Omavalitsuste Liit ühineb Tartu linnavolikogu pöördumisega;

05.04.2018 – valitsus arutab kabineti istungil Tartumaa omavalitsuste avaldusi, otsustatakse planeeringuga jätkata;

08.04.2018 – Facebookis luuakse üritus „Emajõe kett“;

15.05.2018 – avalikustatakse teise Tartu apelli tekst;

17.05.2018 – Tartu linn vaidlustab Tallinna Halduskohtus eriplaneeringu;

19.05.2018 – Emajõe kett;

21.05.2018 – IRL-i Tartu osakond „grillib“ Tartu vaksalihoones Siim Kiislerit;

23.05.2018 – viis IRL-i Tartu piirkonna liiget koostavad avalduse Kiisleri ametist tagandamiseks;

28.05.2018 – IRL-i eestseisus arutab eriplaneeringu lõpetamist;

29.05.2018 – IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder ütleb, et erakonna eestseisus teeb valitsusele ettepaneku kaaluda alternatiivseid lahendusi praegusele eriplaneeringule;

30.05.2018 – sotside esimees Jevgeni Ossinovski tervitab Seedri avaldust;

01.06.2018 – Keskerakonna Tartumaa piirkonna juhatus saadab pöördumise tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamiseks Jüri Ratasele ja Keskerakonna juhatusele;

04.06.2018 – Kohava ja Polli ütlevad välja, et nende vaimusilmas võiks tehas paikneda Tabivere kandis;

13.06.2018 – Tallinna Halduskohus tagastab Tartu linna kaebuse seda läbi vaatamata, kuna kohtu hinnangul puudub Tartu linnal kaebeõigus ning kaebus on ennatlik;

19.06.2018 – toimub Tabivere inimkett tselluloositehase vastu;

21.06.2018 – valitsus otsustas eriplaneeringu koostamise lõpetamise menetluse algatamise;

19.07.2018 – Narva hoiatusketiks nimetatud metsakaitsega tegelevate kodanikuühenduste kohtumine;

13.09.2018 – Tartu linnavolikogu otsustab esitada Riigikohtule taotluse tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks planeerimisseaduse mitmed sätted, mis käsitlevad riigi eriplaneeringu koostamist ja finantseerimist;

08.10.2018 – Est-For esitab valitsusele palve pikendada aega vastuväidete ja arvamuste esitamiseks seoses eriplaneeringu lõpetamisega, mille valitsus rahuldab;

08.10.2018 – Est-For esitab Räpina vallavolikogule avalduse eriplaneeringu algatamiseks nende territooriumil;

17.10.2018 – Saarde vallavolikogu toetab Est-Fori taotlust algatada planeering nende vallas;

18.10.2018 – Vainu ja Väli käivad minister Mäggit kollitamas;

23.10.2018 – Räpinas toimub suur tselluloositehase teemaline rahvakoosolek, sealsamas algatatakse ka petitsioon „EI tselluloositehasele Räpina vallas“;

25.10.2018 – Viru-Nigula vallavolikogu toetab Est-Fori taotlust algatada planeering Viru-Nigula vallas;

29.10.2018 – keskkonnas petitsioon.ee algatatakse petitsioon „Me ei taha EstFori tselluloositehast Pärnumaale“;

30.10.2018 – esitas Viru-Nigula vallavalitsus vabariigi valitsusele seisukoha laiendada VV korraldusega algatatud riigi eriplaneeringu planeeringuala Viru-Nigula valla territooriumil;

08.11.2018 – valitsus otsustab lõpetada riigi eriplaneeringu;

28.12.2018 – tselluloositehase vastased võidavad ülekaalukalt Tartu Aasta Teo konkursi;

10.01.2019 – Riigikohus lõpetab menetluse Tartu linna kaebuse osas eriplaneeringu algatamisega seoses;

18.01.2019 – Riigikohus jätab rahuldamata Tartu linnavolikogu taotluse tunnistada kehtetuks planeerimisseaduse need sätted, mis kehtestavad riigi eriplaneeringu koostamise alused ja piirangud;

24.04.2019 – Margus Kohava saab Eesti Erametsaliidult Erametsasõbra tiitli.